Övriga tjänster

Vi har en uppställning med kulkvarn och avskiljning av en representativ delmängd. Denna utrustning kan hantera katalysatorkärnor och andra keramer. Resultatet är ett malet pulver med <1 mm storlek.Denna utrustning används för att få ett litet representativt prov från en större mängd. Utrustning finns för att ytterligare sönderdela provet till representativa prover. Lämplig storlek på batch är 100-2 000 kg.

Arc Metal har XRF-utrustning speciellt kalibrerad för att analysera platina, palladium och rodium. Genom certifierade referensmaterial säkerställs korrekta analyser.
Vi har också utrustning för att analysera kol och svavel samt slaggkomponenter.

Arc Metal har en induktionsugn för smältning av metaller med 500 kg kapacitet. Till denna är en anläggning för vattenatomisering av metallen kopplad. Vattenatomisering innebär att den flytande metallen hälls i en vattenstråle med högt tryck, detta gör att metallen slås sönder och stelnar i små partiklar. Tack vare denna uppställning kan vi förvandla metall i olika format till ett fint pulver.

Induktionsugnen kan också användas utan atomiseringsanläggningen för att smälta olika metaller.

Genom vår breda kunskap om återvinningsmarknaden, ädelmetallåtervinning och metallurgi kan vi erbjuda konsultation till samarbetspartners som behöver hjälp.

Arc Metal är också en teknikleverantör av våra egna processer till samarbetspartners.

Genom samarbete med ScanArc Plasma Technologies kan vi ta emot flygaska innehållande platinagruppmetaller. Genom en tvåstegsprocess kan vi extrahera platinametaller från flygaska förorenad med bly och zink.