Om ArcMetal

Historia

Arc Metal AB bildades 1993. Företaget bildades ur ett sammarbete mellan Katalysatoråtervinning i Sverige AB och ScanArc Plasma Technologies. Sedan dess har Arc Metal återvunnit platina, palladium och rodium från olika råvaror. Genom kontinuerlig processutveckling har företaget blivit världsledande på att extrahera värdemetaller ur lågvärdigt material. Genom en smältprocess separeras värdemetallerna från slaggen, resultatet blir en ren slagg utan värdemetaller och en anrikad metallegering innehållandes alla värdemetaller. Arc Metal extraherar och hanterar inga rena värdemetaller utan den framtagna legeringen skickas vidare för vidareförädling.

Lokal förankring – global aktör

Företaget har sedan starten varit verksamt i Hofors. Hofors ligger i den del av Sverige där gruvor och metallframställning har varit huvudnäring under en lång tid. I Hofors har järnframställning varit en bärande del sedan 1600-talet och det finns fortfarande ett attraktivt kunskapskluster i regionen. Arc Metals koppling till historien märks extra tydligt då huvudkontoret är inhyst i järnbrukets gamla disponentvilla byggd 1903.

Medan Arc Metal utnyttjar de lokala resurserna så är vi ändå en global aktör med kunder i hela världen. Några av kunderna är de största och mest välrenommerade företagen i branschen. Tack vare företagets långa obrutna historia har vi bevisat att vi är en aktör att lita på.

Vi deltar aktivt i konferenser och möten internationellt för att alltid vara uppdaterade på vad som händer i branschen och på ädelmetallmarknaden. Arc Metal är Patron Member i IPMI – International Precious Metal Institute.

Produktionsanläggning

Arc Metals produktionsanläggning finns inne på stålföretaget Ovakos industriområde. Vi har en utvecklad processkedja för att kunna hantera alla tänkbara typer av material:

  • Klippstation för öppnande av katalysatorer.
  • Krossanläggning
  • Malning och provtagningsstation
  • Provberedning och analysering
  • 3 DC-ugnar med 1,5-2,5 ton kapacitet
  • Induktionsugn med vattenatomisering

Företaget har ca 30 stycken anställda.