Om ArcMetal

Historia

Arc Metal AB bildades 1993. Företaget bildades ur ett sammarbete mellan Katalysatoråtervinning i Sverige AB och ScanArc Plasma Technologies. Sedan dess har Arc Metal återvunnit platina, palladium och rodium från olika råvaror. Genom kontinuerlig processutveckling har företaget blivit världsledande på att extrahera värdemetaller ur lågvärdigt material. Genom en smältprocess separeras värdemetallerna från slaggen, resultatet blir en ren slagg utan värdemetaller och en anrikad metallegering innehållandes alla värdemetaller. Arc Metal extraherar och hanterar inga rena värdemetaller utan den framtagna legeringen skickas vidare för vidareförädling.

Tack vare företagets långa obrutna historia har vi bevisat att vi är en aktör att lita på.

Lokal förankring – global aktör

Företaget har sedan starten varit verksamt i Hofors. Hofors ligger i den del av Sverige där gruvor och metallframställning har varit huvudnäring under en lång tid. I Hofors har järnframställning varit en bärande del sedan 1600-talet och det finns fortfarande ett attraktivt kunskapskluster i regionen. Arc Metals koppling till historien märks extra tydligt då huvudkontoret är inhyst i järnbrukets gamla disponentvilla byggd 1903.

Medan Arc Metal utnyttjar de lokala resurserna så är vi ändå en global aktör med kunder i hela världen. Några av kunderna är de största och mest välrenommerade företagen i branschen.

I ett globalt perspektiv är Arc Metals läge i Gästriklands skogar är inte så avlägset som det kan ges intryck av. Vi har 45 minuter till Gävle Hamn för inkommande internationella transporter. För utländska besökare har vi under två timmar till Arlanda.

Vi deltar aktivt i konferenser och möten internationellt för att alltid vara uppdaterade på vad som händer i branschen och på ädelmetallmarknaden. Arc Metal är Patron Member i IPMI – International Precious Metal Institute.

Produktionsanläggning

Arc Metals produktionsanläggning finns inne på stålföretaget Ovakos industriområde. Vi har en utvecklad processkedja för att kunna hantera alla tänkbara typer av material:

  • Klippstation för öppnande av katalysatorer.
  • Krossanläggning.
  • Malning och provtagningsstation.
  • Provberedning och analysering.
  • 4 DC-ugnar med 1,5-2,5 ton kapacitet.
  • 1 oxidationsugn för behandling av SiC-filter
  • Induktionsugn med vattenatomisering.

Företaget har drygt 35 stycken anställda.

Säkerhet

För att skydda vårt eget och kunders material har vi en väl utvecklad säkerhetsfilosofi som bygger på flera lager:

  • Anläggningen ligger inom ett inhägnat industriområde med låsta och bevakade grindar.
  • Användning av industriområdets säkerhetstjänst för utryckningar och bevakning.
  • Ständigt närvarande produktionspersonal på plats dygnet runt, alla dagar.
  • Omfattande kamerabevakning med inspelning.

Vi hanterar aldrig rena ädelmetaller utan våra produkter måste raffineras vidare i något av de få raffinaderier som finns i världen. Innan dess kan ädelmetallerna som gömmer sig i legeringen inte värderas till något verkligt värde.

Integritetspolicy och GDPR

Läs om vår integritetspolicy och GDPR