Beviljat stöd från Naturvårdsverket

Arc Metal har beviljats stöd genom klimatklivet. Klimatklivet är en satsning från naturvårdsverket som syftar till att minska utsläppen av koldioxid. Ansökan berörde en ökad försäljning av restvärme från våra smältugnar. Redan idag säljer vi restväme men tack vare detta bidrag kan vi nu femfaldiga den mängden.  Värmen levereras till till Hofors energi och används…