Arc Metal uppköpt

30 år som en oberoende spelare på ädelmetallmarknaden har avslutats. Den första februari övergick Arc Metals tillgångar till BASF – Environmental Catalysts and Metal Solutions (ECMS). Som ett resultat av detta är all produktionskapacitet och all personal är flyttad i det nystartade företaget BASF Metals Sweden AB. Arc Metal AB finns kvar som företag utan…

Arc Metal har deltagit i KTP-projekt

Tobias Holmqvist

Arc Metal har under hösten 2021 varit delaktiga i ett KTP-projekt. KTP står för Knowledge Transfer Partnership och är en samverkansmodell mellan högskola och näringsliv. Syftet är att knyta dessa båda närmare varandra och ge en nyutexaminerad ingenjör en bra start på karriären. Under hösten anställdes därför Tobias Holmqvist av högskolan som projektledare för ett…

Teambuilding i Tällberg

Arc Metal är inne i period av stora investeringar när det gäller maskiner och produktionsutrustning. En sak som inte får förbises när det gäller investeringar är att investera i de anställda. Därför har samtliga anställda varit på en tvådagars utbildning. Utbildningen genomfördes inramat av en fantastisk miljö i Tällberg i hjärtat av Dalarna. Utbildningen berörde…

Arc Metal har köpt Lissgården

Ända sedan företagets start har kontoret varit lokaliserad till Gamla Lissgården. I huset har ledning och administration varit verksamma. Huset har hela tiden ägts av stålföretaget som nu heter Ovako och Arc Metal har tillsammans med ScanArc Plasma Technologies arrenderat huset på långtidskontrakt. Gamla Lissgården stod klar 1903 och var då disponentvilla till bruket. Den…

Investering ger ökad energiåtervinning

Arc Metal har med hjälp av det lokala energibolaget Värmevärden genomfört en investering som ökar kapaciteten för återvinning av spillvärme från smältugnarna. Denna investering gjordes möjlig genom ett bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Arbetet som krävdes färdigställdes under våren 2018 och under några kalla vintermånader har nu Arc Metal planenligt levererat restvärme till Värmevärdens fjärrvärmesystem….

Arc Metal ökar kompetensen inom provtagning

Problemet med provtagning är att det slutgiltiga lilla provet ska representera hela den ursprungliga batchen. Det lilla provet på något enstaka gram ska exakt motsvara hela batchen på flera hundra kilo eller många ton. För att göra det ska alla atomer i hela batchen ha samma sannolikhet att hamna i slutprovet. Arc Metal har under…

Certifiering ISO 14001 och 9001 klar

Arc Metal har sedan tidigare varit certifierade enligt ISO 14001. Efter en ny revision är certifieringen uppdaterad i enlighet med den senaste standarden, 14001:2015. Dessutom har vi också erhållit certifiering i enlighet med ISO 9001:2015 som omfattar kvalitet. I revisionen har vårt miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem granskats. Att vi nu är certifierade visar på att vi…

Angående GDPR

Arc metal vill uppmärksamma våra kunder om den nya EU-förordningen GDPR som träder i kraft 25 maj. Denna förordning ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL) och definierar hur vi behandlar personuppgifter. Arc Metal samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden (t.ex. anställda, kontaktpersoner m.fl) för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra…