Vårt miljötänk

Arc Metal är ett företag som är en del i den cirkulära ekonomin. Vårt viktigaste bidrag till en friskare planet är att återvinningen av ädelmetaller minskar uttaget av jungfruligt material ur jordskorpan. Tack vare återvinningen sparas stora naturvärden.

Utifrån uttjänta bilkatalysatorer och andra material skapar vi värde genom att plocka ut de eftertraktade metallerna. Vårt restmaterial blir en ofarlig, lakstabil slagg som kan användas som fyllnadsmaterial.

Genom ett stort metallurgiskt kunnande och effektiva processer och minimeras energiåtgången. Vi samarbetar även med Hofors Energi och säljer restvärme som används till att värma upp närliggande industrilokaler. Ett initiativ som blev möjligt tack vare beviljade medel från Klimatklivet via Naturvårdsverket.

Vår ISO 14001-certifiering visar att vi uppfyller myndigheternas alla krav på ett kontinuerligt miljöarbete.

Tack vare vår ISO 14001-certifiering kan Arc Metal ge ett intyg på att vi har tagit hand om och destruerat  material på ett godkänt sätt vilket ibland är ett myndighetskrav.