Legosmältning

Arc Metal erbjuder smältning av kundens material mot en avgift, en så kallad smältlön. Det innebär att kunden sänder sitt material och får tillbaka en anrikad metall innehållande all den värdemetall som fanns i det ursprungliga materialet. Materialet kan vara katalysatorer, slagger eller andra restprodukter med ett innehåll av platinagruppmetaller. Efter att ha extraherat platinagruppmetallerna är nivån i kvarvarande slagg så låg som < 2 ppm vilket är unikt i världen. Det innebär att vår process är mycket lämplig för material med en låg halt av platinagruppmetaller. Innehållet av platinagruppmetaller i den metall som kunden får tillbaka varierar beroende på ingående material men blir normalt 0,5-5%.

Vi kan hantera kontrakt från några enstaka ton till tusentals ton. Genom gedigen kunskap om metallurgi och en flexibel process så har vi en stor förmåga att återvinna värdemetaller från olika typer av material. Hör gärna av er för en diskussion.