Investering ger ökad energiåtervinning

Arc Metal har med hjälp av det lokala energibolaget Värmevärden genomfört en investering som ökar kapaciteten för återvinning av spillvärme från smältugnarna. Denna investering gjordes möjlig genom ett bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Arbetet som krävdes färdigställdes under våren 2018 och under några kalla vintermånader har nu Arc Metal planenligt levererat restvärme till Värmevärdens fjärrvärmesystem.

Tack vare denna investering kan Arc Metal öka mängden återvunnen energi fem gånger. Den totala energi som återvinns motsvarar nu årsförbrukningen för 50 villor och motsvarar 75 000 kg CO2-ekvivalenter per år.

 

Ett pressmedelande har producerats tillsammans med värmevärden.  Läs detta här: Pressmedelande