Certifiering ISO 14001 och 9001 klar

Arc Metal har sedan tidigare varit certifierade enligt ISO 14001. Efter en ny revision är certifieringen uppdaterad i enlighet med den senaste standarden, 14001:2015. Dessutom har vi också erhållit certifiering i enlighet med ISO 9001:2015 som omfattar kvalitet. I revisionen har vårt miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem granskats. Att vi nu är certifierade visar på att vi har etablerade och dokumenterade arbetsrutiner som säkerställer att vi kan hålla en hög nivå när det gäller miljö och kvalitet.