Category Archives: Miljö

Arc Metal har deltagit i KTP-projekt

Arc Metal har under hösten 2021 varit delaktiga i ett KTP-projekt. KTP står för Knowledge...

Investering ger ökad energiåtervinning

Arc Metal har med hjälp av det lokala energibolaget Värmevärden genomfört en investering som ökar...

Certifiering ISO 14001 och 9001 klar

Arc Metal har sedan tidigare varit certifierade enligt ISO 14001. Efter en ny revision är...

Beviljat stöd från Naturvårdsverket

Arc Metal har beviljats stöd genom klimatklivet. Klimatklivet är en satsning från naturvårdsverket som syftar...