Arc Metal ökar kompetensen inom provtagning

Problemet med provtagning är att det slutgiltiga lilla provet ska representera hela den ursprungliga batchen. Det lilla provet på något enstaka gram ska exakt motsvara hela batchen på flera hundra kilo eller många ton. För att göra det ska alla atomer i hela batchen ha samma sannolikhet att hamna i slutprovet.

Arc Metal har under de senaste åren investerat i provtagningsutrustning för att säkerställa ökad kvalité i provtagningen. Den största investeringen är en industriell kulkvarn med automatisk provtagning av vezin-typ. För att ytterligare dela provet i mindre enheter finns också en karusellfördelare innan slutlig malning.

Investering i utrusning är bara en del i att öka förmågan, minst lika viktigt är att investera i kompetens. För att öka företagets kompetens skickade Arc Metal två anställda på utbildning i provtagningsteori. Det bjöds på en veckas intensiv utbildning i ”Sampling theory, sampling practices and their economic impact” som gavs av Colorado School of Mines i Denver, USA. Det var Rikard, operatör provtagning och Johan, processingenjör, som skickades till andra sidan Atlanten. Föreläsare var Dr. Francis Pitard som är en nestor inom området. Han är författare till boken ”Theory of sampling practice” som i alla fall enligt förlagets uppgifter är ”… the most advanced book on sampling that can be used by all sampling practitioners around the world.”

Utbildningen bjöd på både avancerande teoretiska modeller och praktiska tips. Sammantaget har företaget genom deltagandet i denna utbildning ökat kunskapen och förståelsen för att säkerställa korrekta prover. Korrekta prover och analyser är viktigt både för Arc Metal och våra kunder.

Beskrivning av hur formeln för variansen av ”Fundamental Sampling Error” kan användas.

 

Länk till utbildningen: https://csmspace.com/events/sampling/