Arc Metal har deltagit i KTP-projekt

Tobias Holmqvist

Arc Metal har under hösten 2021 varit delaktiga i ett KTP-projekt. KTP står för Knowledge Transfer Partnership och är en samverkansmodell mellan högskola och näringsliv. Syftet är att knyta dessa båda närmare varandra och ge en nyutexaminerad ingenjör en bra start på karriären.

Under hösten anställdes därför Tobias Holmqvist av högskolan som projektledare för ett tidsbegränsat projekt på 7 månader. Arbetstiden har varit helt förlagd till Arc Metal. Tobias är en nyutexaminerad Maskiningenjör från Högskolan i Gävle.

Aktuellt projekt har syftat till att undersöka kylsystemen på Arc Metals smältugnar. Målet har varit att kartlägga prestandan och undersöka möjligheten till att återvinna mer energi. Redan sedan tidigare säljer Arc Metal värmeenergi till energibolaget Värmevärden vilken används till att värma omgivande industribyggnader. Under 2018 utökades den kapaciteten via ett bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Detta KTP-projekt har syftat till att undersöka möjligheterna till att ytterligare öka mängden återvunnen energi.

Resultaten visar att det är möjligt att öka mängden återvunnen energi. Inom aktuellt projekt har redan en del justeringar gjorts för ökad återvinning och stabilare processer. En större ökning av återvunnen energi kräver dock omfattande investeringar, främst utanför Arc Metals anläggning. Ett problem är att den levererade temperaturen på levererat vatten är lägre än i normala fjärrvärmenät.

Med som akademisk coach i projektet har också Jan Akander varit, lektor i Energisystem på Högskolan i Gävle. Projektsamordnare har varit Joakim Helmbrant, också han från Högskolan i Gävle. Arc Metal har efter genomfört projekt för avsikt att fortsätta samarbete med högskolan och bidra till bland annat forskning om återvinnig av lågvärdig industrivärme.

Projektet avslutades i februari 2022 och Tobias har efter det blivit anställd som konstruktör på Arc Metal.

Nyhet om projektet på Högskolans hemsida: Länk