Arc Metal har köpt Lissgården

Ända sedan företagets start har kontoret varit lokaliserad till Gamla Lissgården. I huset har ledning och administration varit verksamma. Huset har hela tiden ägts av stålföretaget som nu heter Ovako och Arc Metal har tillsammans med ScanArc Plasma Technologies arrenderat huset på långtidskontrakt.

Gamla Lissgården stod klar 1903 och var då disponentvilla till bruket. Den var och är fortfarande en ståtlig träbyggnad på 1000 m2. Den ligger sluttningen strax norr om industriområdet invid Lissjöbäcken som rinner från Lissjön, vilken givit byggnaden sitt namn.

Den första april övertog Arc Metal huset vilket säkerställer fortsatt närvaro i byggnaden för lång tid framöver. Redan tidigare har hyresgästerna ansvarat för underhåll men i anslutning till övertagandet genomförs en renoveringsplan.

I samband med köpet flyttar även ScanArc ut. De har köpt den Nya Lissgården som ligger strax ovanför den gamla. Tack vare att företagen hittat denna lösning tillåts båda företagen expandera var för sig.

Lissgården strax efter den var färdigbyggd, tidigt 1900-tal. Foto:  Tekniska Museet (Thorvald Gehrman)

 

När Lissgården byggdes var en stor del av nuvarande industriområde en sjö. Brukspatronen lät sig ibland bli rodd till bruket. Foto: Tekniska Museet (Thorvald Gehrman)