Certifiering ISO 14001 och 9001 klar

Arc Metal har sedan tidigare varit certifierade enligt ISO 14001. Efter en ny revision är certifieringen uppdaterad i enlighet med den senaste standarden, 14001:2015. Dessutom har vi också erhållit certifiering i enlighet med ISO 9001:2015 som omfattar kvalitet. I revisionen har vårt miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem granskats. Att vi nu är certifierade visar på att vi…